ทำแบบทดสอบ

เป็นเอกสารสำหรับใช้ศึกษาค้นคว้า เพื่อเตรียมตัวเข้ารับการสอบเเข่งขัน การคัดเลือกเพื่อเเต่งตั้งให้เป็นข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู่บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสังกัดส่วนราชการอื่น

เกี่ยวกับสำนักงาน ป.ป.ช

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติ (Office of the National Anti-Corruption Commission) เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ...